NetClient standardvilkår for Virtuell Server (VPS)

NetClient Standard SLA


Ved overforbruk av tjenesten kan NetClient endre på ressursprioriteringer slik at VPS'n kan få lavere prioritet enn ved normalt forbruk. Kunde kan også bli tilbudt å oppgradere tjenesten sin mot et standard vederlag.
Overforbuk defineres som mer enn 50% kontinuerlig CPU-, disk- eller nettverks-forbruk per uke ut fra allokkerte ressurser.

Ved misbruk av tjenester kan NetClient midlertidig sperre tilgangen til tjenesten som blir misbrukt.
Misbruk defineres som brudd på norsk lovverk.